Politica de confidentialitate

Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

1. SC FIESTA IW SRL

Având calitatea de administrator, proprietar și autor al website-ului www.eScaun.ro, se angajează să respecte siguranța folosirii datelor cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului în chestiune și să respecte caracterul privat al acestor date.

Conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal ce abroga/anulează Legea nr. 677/2001 privitoare la protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor lor personale și libera lor circulație, SC FIESTA IW SRL se obligă să folosească în condiții sigure și doar pentru scopurile specificate mai jos, datele personale furnizate de utilizatorii website-ului specificat.

SC FIESTA IW SRL garantează că datele personale furnizate prin intermediul site-ului nostru, vor rămâne confidențiale, conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 privitor la protecția datelor personale. Citind acest document, veți reuși să cunoașteți care sunt drepturile ce vă revin conform legilor în vigoare. Aceste drepturi, conform cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 pentru persoanele înregistrate, la care facem referire, sunt:

 • Dreptul de opoziție
 • Dreptul de a se adresa justiției
 • Dreptul la informare
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal
 • Dreptul de a interveni asupra datelor de caracter personal
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Puteți să faceți uz de aceste drepturi prin intermediul adresei electronice a companiei noastre: contact@escaun.ro

Prin furnizarea de către dumneavoastră a oricărei informații cu caracter personal, vom presupune implicit că vă dați acordul ca noi să putem folosi aceste informații în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă vreți să modificați datele furnizate ori să le eliminăm din bazele noastre de date sau să primiți informații suplimentare despre confidențialitatea acestor date, o puteți face prin intermediul datelor de contact existente pe website-ul nostru. Pentru a evita ca datele dvs. să fie colectate, atunci vă invităm să nu le furnizați.

 

2. Posibile scopuri ale colectării datelor

Scopul principal este de informare a clienților noștri cu privire la starea contului creat, pentru facturarea și livrarea produselor comandate și soluționarea oricăror probleme ce țin de retur sau garanție.

Informarea clientilor prin email marketing, de oferte sau anunturi, privind noutățile și anunturile care apar, prin email sau mesaje text pe telefon – Sms.

Cercetarea pieței, cum ar fi monitorizarea comportamentului utilizatorilor pentru a oferi o mai buna experiența de navigare și monitorizarea vanzarilor ce se efectuează. La înregistrarea pe site, utilizatorul este rugat sa completeze un formular pentru Cont și pentru comandă, astfel el acceptând ca datele lui personale, vor fi include într-o bază de date, atent supravegheată de Escaun.ro

 • oferirea serviciilor pe care le solicitați
 • vânzarea de servicii, ceea ce implică: procese de realizare, dezvoltare și administrare a acestor vânzări
 • realizarea de cercetări sau studii de piață
 • realizarea de statistici, folosind: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, CNP, adresă de email, data și locul nașterii, adresa de livrare.
 • oferirea de informații suplimentare cu privire la comanda efectuată cu ajutorul site-ului nostru sau pentru a putea confirma comanda făcută
 • trimiterea de mesaje publicitare și de marketing, precum și de oferte.
 • scopul de a vă manifesta candidatura pentru o poziție în cadrul companiei noastre, datele fiind gestionate în acest sens de departamentul de Resurse Umane.
 • în următoarele scopuri de marketing: realizarea de reclame și promovarea serviciilor, realizarea și desfășurarea de campanii promoționale, trimiterea de newsletter (buletine informative), urmărirea proceselor de vânzare (nume, prenume, data și locul nașterii, email, telefon, adresa de domiciliu) și a comportamentului cumpărătorului (preferințe, obișnuințe, comportament)
 • scop probatoriu cu privire la activitățile sus menționate
 • cu scop de arhivare: pentru a ține evidența rezultatelor comerciale
 • cu scopul folosirii acestor date în eventuale procese de judecată
 • arhivarea datelor în acord cu dispozițiile legale Date speciale cum ar fi CNP-ul sau seria și numărul actului de identitate se supun unor condiții de prelucrare și colectare limitative, în conformitate cu dispozițiile legale privitoare la acest lucru.

Prin furnizarea informațiilor dvs., ne permiteți să desfășurăm activitățile de mai sus, ceea ce duce la oferirea de servicii competente și avantajoase de către firma SC FIESTA IW SRL

În condițiile în care nu ne oferiți aceste informații cu caracter personal, există posibilitatea ca noi să nu vă putem fi de folos în ceea ce dumneavoastră solicitați.

 

3. Cui pot fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal

Având nevoie să desfășurăm una sau mai multe din activitățile menționate mai sus, SC FIESTA IW SRL poate proceda să dezvăluie datele dvs. personale următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC FIESTA IW SRL (respectând în continuare aceleași dispoziții legale prevăzute în Regulamentul UE 679/2016)

– furnizori de servicii de tip o- marketing o- plăți / bancar

– entități împuternicite, asiguratori

– autorități publice o- Parchet, o- Poliție, o- Instanțe Judecătorești, o alte organe de stat abilitate

– inclusiv dumneavoastră

 

4. Securitatea datelor colectate și procesate:

SC FIESTA IW SRL folosește tehnologii și metode de securitate avansate, și se angajează să respecte politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând auditul periodic în scopul protejării datelor cu caracter personal ce sunt colectate și procesate conform legilor în vigoare.

Server-ul pe care este găzduit website-ul, prin care colectăm datele de caracter personal, dispune de securitate, atât fizică, cât și la distanță (pe cale informatică), aflându-se într-un centru de date și fiind periodic supus unor audituri de securitate.

 

5. Durata prelucrării datelor

Durata prelucrării datelor cu caracter personal poate să înceteze imediat ce v-ați manifestat dreptul la opoziție, fapt întărit prin dispozițiile legale ale Regulamentului UE 679/2016. În mod obișnuit durata de prelucrare a datelor din regim call-center este de 5 ani, dar și această durată este supusă aceluiași drept de opoziție și astfel, poate prelucrarea datelor poate să înceteze în momentul exprimării dreptului de opoziției.

O situație specială este când SC FIESTA IW SRL poate să refuze manifestarea dreptului de opoziție al consumatorului, fiind susținut de motive probatorii.

Stocarea se poate realiza pe o perioadă îndelungată de timp pe temeiuri de:

– arhivare

– realizare statistici

– îmbunătățire serviciilor

– administrare conturilor clienților

– cercetări / studii de piață

 

6. Alte informații

Vă rugăm să citiți această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal cu fiecare accesare a site-ului nostru, pentru a fi întotdeauna la curent cu reglementările în vigoare. SC FIESTA IW SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru înregistrarea eronată a datelor cu caracter personal datorate softului de indexare a datelor.

 

7. Definiții

Date cu caracter personal: orice informații despre o persoană ce poate contribui mai mult sau mai puțin la identificarea acesteia. Aceste informații pot fi caracteristici fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, dar și informații ce pot identifica persoana în mod precis, precum CNP-ul persoanei.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: reprezintă orice tip de operațiune sau set de operațiuni ce se face automat sau neautomat asupra datelor cu caracter personal. Operațiunile posibile pot fi: colectarea, organizarea, înregistrarea, stocarea, extragerea, adaptarea / modificarea, consultarea, alăturarea / combinarea, utilizarea, stergerea, blocarea, distrugerea, etc.

Stocarea: păstrarea datelor cu caracter personal pe orice fel de suport.

Operator: persoanele fizice sau juridice de natură privată sau publică, incluzând chiar și autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale instituțiilor, ce pot stabili scopul și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.